Επιπλέον Υπηρεσίες

Επιπλέον Υπηρεσίες

  • Εκτελωνισμοί με καθεστώς 42
  • Μεταφορές φαρμάκων με ελεγχόμενη θερμοκρασία σύμφωνα με τις GBP οδηγίες
  • Ειδικές μεταφορές (βαριά ή μακριά εμπορεύματα, τζάμπο φορτώσεις κτλ)
  • Φορτώσεις με ψυγεία
  • Εκθέσεις
  • Ασφάλειες μεταφορών για λογαριασμό των πελατών μας