ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Αν διαθέτετε ομαδικό πνεύμα, ενθουσιασμό, αφοσίωση και θετική στάση απέναντι στην εργασία με χαρά θα λάβουμε τις αιτήσεις σας. Η αίτηση σας θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Συνοδευτική επιστολή

Παρακαλώ όπως τα αποστείλετε στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κυρίου Χριστοδούλου Έβρου Evros.Christodoulou@zieglerhellas.gr