Διοικητικό Συμβούλιο

ALAIN ZIEGLER

Πρόεδρος

president

ΕΒΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

xris
DIANE GOVAERTS

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

member